Bygga nytt

Ett nytt hus är en dröm som inte alla har råd med. Har du kommit till den punkt att du har hittat och köpt din drömtomt, är det dags att fundera på huset och genomförandet. 

Ritning

Du behöver bra ritningar för att få bygglov för ditt nya hus. Det bästa är att få arkitektritningar och konstruktionsritningar av proffsen, som både kommunen och din valda byggfirma kan använda som underlag. Arkitekter kostar pengar, mellan 1000-1900 kronor i timmen, väljer du en praktikant kommer du undan med halva priset. De timmar som du betalar får du igen senare i bygget och känslan att huset är byggt rätt och passar dig.

Markarbete

En stor kostnad i husbygget är markarbetet. Det kan kosta upp till hundratusen i normala fall men om huset ska stå på berg behöver du spränga, eller så kanske du vill ha en källare eller större hus än normalt och då skjuter priset iväg. Du kan hyra och göra mycket jobb själv. Markarbete är inte svårt om du har markerat ut var du ska gräva, det är bara tungt och handlar om stora jordmassor som behöver fraktas bort. Innan du börjar gräva kan du göra en geoteknisk undersökning för att ta reda på vad jordlagren består av.

Lösvirkes eller paketlösning?

Hur ska huset konstrueras? Vill du ha ett lösvirkes hus där regel för regel blir rest eller ska det vara färdigkonstruerade väggar som du skriva ihop? Sista alternativet brukar inte alltid bli billigare men tar kortare tid och är en mer rättfram lösning, som att bygga med lego. Lösvirke brukar betyda bättre kvalité och möjligheten att bygga precis som du vill. Om du är villig att resa stomme eller bygga lite själv kan du spara in mycket pengar på lösvirkeshus istället för modulhus där snickerikostnader ingår i varje väggdel som du köper.