Ostadigt väder och ditt vattensystem

Det är inte så roligt att tänka på ditt vattensystem. Det är mycket trevligare att fundera på vilka gardiner du ska ha eller om det är dags att byta ut köket. Men det är speciellt i dessa tider när vädret är ostadigt, som du borde har sett över ditt vattensystem. 

Gamla rör

I äldre hus kan de gamla rören finnas kvar. Ett stambyte kostar mycket pengar och så länge allting fungerar brukar man inte tänka på det. Men gamla rör kan ställa till med besvär om de spricker eller börjar läka. Stammen går ju genom huset och eventuella läckage kan ta ett tag att visa sig och då har det redan runnit ut vatten i väggarna. Det kostar inte mycket att ta hem exempelvis Swoosh som filmar rören och undersöker deras skick. De kan se om avloppet och vattenrören är nya och hela eller inte och om avloppet behöver spolas med högtryck för att förhindra ett annalkande sopp.

Rännor

Om vädret visar på stora mängder regn, ska du passa på att undersöka rännorna innan himlen öppnar sig. Rännor samlar på sig väggdamm, salt och löv. Dessa har inget i hängrännan eller stupröret att göra. Om rännorna inte är rena kommer vatten att stanna upp och svämma över, samt att rännan kan börja rosta och går senare sönder. Ta för vana att kolla rännorna några gånger per säsong och rensa bort allt material som kan ha blåst dit. Du kan läsa hur du går till väga hos Villalivet och vilka verktyg du behöver.

Dränering

Har ditt hus nyligen dränerats? Om inte, kan det vara dags att se över om det behövs. Folk med mullbänk och torpargrund behöver inte dränera grunden eftersom huset har byggt på en konstruktion som klarar av vatten då grunden inte tar skada av grundvattnet. Men krypgrunder och hus med källare behöver skyddas från grundvattnet  i marken för att förhindra läckor och fuktproblem. Dräneringar är ett stort jobb men något som ökar värdet på huset och ger en stor trygghetskänsla!

Golvbrunnar

Golvbrunnarna är också något att hålla ögonen på. Är vädret så pass illa att det kan hota med översvämningar kan detta bli synligt först i golvbrunnarna. Om det nu helt plötsligt börjar välla upp vatten från en eller flera golvbrunnar hemma är det bäst att du agerar snabbt. Vad du vill göra är att stoppa ned något som en handduk i golvbrunnen och lägga en tung vikt ovanpå. Minst 10 kg för att vara säker.

Egen brunn

Har du fastighet med egen brunn är det extra viktigt att agera rätt vid en översvämning. En del ämnen kan nämligen frigöras i den omkringliggande marken. Dricksvattnet kan påverkas väldigt snabbt och bör ej drickas som det är. Vad du borde göra är att koka vattnet under tiden översvämningen pågår, och helst några dagar efteråt också. Se även till att undersöka brunnen och se om den eventuellt blivit skadad på något sätt. Skicka sedan in ett vattenprov till kommunens miljökontor eller någon annan som är kvalificerad att analysera det. Om det finns jordbruk eller industrier i området måste du informera om detta så att närvaron av andra ämnen även kan kontrolleras.