Ladda din elbil hemma

För dig som funderar på att köpa elbil eller för dig som redan har en elbil kan det vara en bra idé att ha koll på vilka möjligheter man har till laddning hemma.

Du bör aldrig ladda din elbil i ett vanligt eluttag utan du bör istället installera en särskild laddstation som har rätt dimensioner på kablar och skydd. Beroende på var du ska installera laddstationen finns det olika typer. Du kan hitta laddstationer som är tänkta att användas inomhus, utomhus under tak eller utomhus under bar himmel. Innan du installerar en laddstation behöver du därmed ha koll på var du tänker använda den.

Du kan ha rätt till bidrag

Har du slutfört en installation av en laddstation innan den 31 december 2020 har du rätt till bidrag. För att kunna tillgodoräkna dig bidraget ska du dessutom ha skickat in ansökan till Naturvårdsverket senast ett halvår efter att installationen blev klar. Från och med den 1 januari 2021 ersatte man däremot bidraget med en skattereduktion. Med skattereduktionen för grön teknik får du reducerad skatt vid installation av laddpunkter för elfordon. För att använda skattereduktionen bör du kontakta installatören av laddpunkten och informera om att du avser att använda denna.